News

Asbestverwijdering daken, wanneer?

De verplichte sanering van asbestdaken is de laatste tijd weer volop in het nieuws. Wat speelt er? Wat is de laatste stand van zaken?

Dit gaat Den Haag doen tegen de crisis op de woningmarkt

DEN HAAG - Te weinig koopwoningen, te weinig middeldure en sociale huurwoningen, geen woonruimte voor starters. 'Het is crisis op de woningmarkt. Daar hebben de stad en de maatschappij last van', aldus de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen). Met een fors pakket aan maatregelen wil hij daarom de woningmarkt openbreken. 'We moeten de problemen oplossen.'

NVM-makelaar overziet alles, ook bij aankoop en verhuur van beleggingswoning

NVM (PARTNERBIJDRAGE)De krapte op de Nederlandse woningmarkt leidt, zeker in de steden, tot een grote vraag naar huurwoningen. In combinatie met de lage rente zijn woningen daardoor ook voor particulieren een interessante belegging. Bij het kopen en vervolgens verhuren van zogenoemde ‘beleggingswoningen’ komt zoveel kijken, dat het verstandig is om iemand in de arm te nemen die ook op dit gebied alles overziet: de NVM-makelaar.

Warmtewet voor verhuurders en VvE’s ingrijpend gewijzigd

De warmtewet is van kracht sinds 1 januari 2014. Zij beoogt consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen en slechte levering bij gebruik van een verplicht collectief verwarmingssysteem (stadsverwarming, blokverwarming, warmte- en koudeopslag, et cetera). Niet alleen energiebedrijven, maar ook verhuurders en VvE’s werden in de Warmtewet gezien als leveranciers van warmte. Zij waren op grond van de Warmtewet o.a. gebonden aan maximum tarieven die zij konden doorberekenen aan de huurders en VvE-leden. Er gold een verplichte compensatieregeling voor storingen, en de levering van warmte diende vastgelegd te worden in aparte warmteleveringsovereenkomsten met de huurders en VvE-leden. Voor geschillen bestond een verplichte geschillencommissie.

Korting hypotheekrente bij verduurzaming huis

Amsterdam - Wie extra geld wil lenen om zijn huis te verduurzamen, kan bij ASN Bank een kleine rentekorting krijgen. De duurzame bank gaat hypotheken aanbieden.

Fiscale regels eigen woning: hoe zat dit ook alweer?

Er is al langer discussie over de complexiteit van de fiscale regels ten aanzien van de eigen woning. Zo schreef het Financieel Dagblad in mei 2018: “De regels voor de hypotheekrenteaftrek zijn zo ingewikkeld geworden, dat een fout in de aangifte bij de populaire aftrekpost in de inkomstenbelasting snel is gemaakt”. Met dit artikel probeert de NVM enige duidelijkheid scheppen.

‘Doorstromers willen steeds vaker eerst kopen, maar geldverstrekkers werken niet mee’

Het teruglopende woningaanbod in een groot deel van Nederland zorgt ervoor dat steeds meer doorstromers ervoor kiezen om eerst een nieuwe woning te kopen en daarna de huidige woning te verkopen. Hypotheekverstrekkers werken echter niet mee om dit te faciliteren, stelt de Hypotheekshop.

In september opteerde bijna 70% van de doorstromers voor het kopen van een nieuwe woning voordat de eigen woning verkocht was, meldt de Hypotheekshop in de Maandmonitor september. Dit percentage ligt nog hoger in de grote steden in de Randstad. Het kopen van een geschikte woning is op dit moment immers een grotere opgave dan het verkopen van de eigen woning. In veel gevallen vergt het verkopen van een woning hooguit twee tot drie weken.

Niet voldoende spaargeld

Het is echter zo dat alleen mensen met voldoende spaargeld of overwaarde deze keuze kunnen maken. Sommige mensen kiezen er daarom noodgedwongen voor om toch eerst te verkopen. Zij hebben niet voldoende middelen om aan de regels te voldoen die gelden als de huidige woning niet is verkocht, zoals een lagere overbruggingsfinanciering. In deze situatie is er behoefte aan een hypotheekofferte met een langere geldigheid.

Onzekerheid

Adviseurs en consumenten ervaren momenteel dat niet alle aanbieders zijn ingericht op de verhitte woningmarkt. Te vaak nog is men zich bij het beoordelen van dossiers niet bewust van de consequenties als de ontbindende voorwaarden verlopen. Het moeten verlengen daarvan brengt niet alleen veel onzekerheid met zich mee, maar kan ook leiden tot het afketsen van de koop.

Inlossen zonder boete

Ook in hun voorwaarden zouden geldverstrekkers meer kunnen aansluiten bij de verhitte praktijk. Consumenten die niet hun volledige overwaarde kunnen overbruggen en daarom een hogere hypotheek moeten sluiten, zouden erbij gebaat zijn als de bij de uiteindelijke verkoop vrijkomende gelden zonder boete kunnen worden ingelost op de nieuwe hypotheek.

Laagste rente ooit

Overigens meldt de Hypotheekshop dat de hypotheekrente voor de derde keer op een absoluut laagtepunt is beland. Als we het gemiddelde van alle vaste hypotheekrentes nemen, lagen de tarieven in september zelfs op het laagste punt ooit (2,48%).

Bron: De Hypotheekshop

Energielabel geld waard bij huisverkoop

Dubbel glas en zonnepanelen scoren punten 

Amsterdam - Energiezuinige huizen leveren bij verkoop veel meer op dan vergelijkbare huizen waar niks aan is gedaan. Een energielabel van een stap hoger brengt bij een gemiddelde koopwoning al €6000 extra binnen.