Korporaal & Bertels maakt gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

News

Asbestverwijdering daken, wanneer?

De verplichte sanering van asbestdaken is de laatste tijd weer volop in het nieuws. Wat speelt er? Wat is de laatste stand van zaken?

Verboden. Op veel oudere daken ligt nog asbesthoudend materiaal, zoals golfplaten. Hoewel studies uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw al lieten zien dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, is het in Nederland pas sinds 1 januari 1993 verboden om asbest in de bouw toe te passen (en sinds 2005 zelfs pas in de gehele Europese Unie!).

Verwijdering verplicht. Woningen en bedrijfspanden die voor 1993 zijn gebouwd, bevatten dus nog vaak asbest. De regering bereidt nu een wet voor om asbestdaken te verbieden. Volgens de laatste stand van zaken houdt deze nieuwe wet de actieve verplichting in om asbestdaken te verwijderen (‘saneren’) voor 31 december 2024. Het gaat dan om asbesthoudend materiaal dat in contact met de buitenlucht staat. Voor een afwerking aan de binnenzijde geldt dit dus in principe niet.

Door wie? De eigenaar van een pand (woning of bedrijf) is weliswaar verantwoordelijk voor de sanering, maar mag dit lang niet altijd zelf uitvoeren. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet bijvoorbeeld worden ingeschakeld als het dak is beschadigd, het dak groter is dan 35 m2 , het gaat om een dak met asbesthoudende dakleien of om een dak op een bedrijfspand. Let op 1. Een ondernemer met een eigen, ouder bedrijfspand waarop een asbesthoudend dak ligt, zal dus hoe dan ook een gespecialiseerd bedrijf moeten inschakelen. Let op 2. Het was mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen, maar inmiddels is de subsidiepot leeg. Meer informatie vindt u op https://www.rvo.nl (subsidieregeling verwijdering asbestdaken). Het lijkt er vooralsnog niet op dat er een nieuwe subsidieregeling komt.

Expert inschakelen. Er is de afgelopen jaren al behoorlijk wat asbest vrijwillig gesaneerd, gemiddeld zo’n 10 miljoen m2 per jaar. Er gelden nu al veel regels voor die sanering, waaronder veiligheidsvoorschriften (Arbobesluit), het doen van een sloopmelding (Bouwbesluit 2012) en rapportage achteraf (Asbestverwijderingsbesluit 2005). Let op. Adviseer uw cliënt om zich vooraf goed te laten voorlichten door een expert.

Het verplicht saneren van asbestdaken wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld tot 2025. Helaas is het subsidiebudget inmiddels overschreden.

 

Bron: Tips & Advies Vastgoed.nl