Korporaal & Bertels maakt gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

News

Piek woningprijzen over half jaar bereikt

Bureau Stedelijke Planning zet de ‘Housing Price Forecaster’ inmiddels al 15 jaar in als  indicator van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs. Het instrument is gebaseerd op onderzoek naar macro-economische – en vertrouwensindicatoren. Met behulp van een meervoudige regressieanalyse zijn de sterkst voorspellende waarden gekozen en gemiddeld tot een score. Deze score wordt vervolgens vergeleken met de ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs van een woning in Nederland volgens het Kadaster.

Onder- of overgewaardeerd

Liggen de prijzen onder de lijn van de Housing Price Forecaster, dan zijn de woningprijzen ondergewaardeerd en volgt op termijn een prijscorrectie naar boven. Als prijzen beneden de Housing Price Forecaster liggen, impliceert dit dat er vroeg of laat een correctie naar beneden volgt.

Recente ontwikkelingen

Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de Housing Price Forecaster onder de gemiddelde transactieprijs. De Housing Price Forecaster is vanaf dat moment gestabiliseerd en vanaf medio 2018 sterk gedaald. De huizenprijzen zijn sinds het derde kwartaal van 2017 echter sterk blijven stijgen. Na een stabilisatie in het vierde kwartaal van 2018, is de gemiddelde transactieprijs inmiddels gestegen tot meer dan 300.000 euro per woning. De Housing Price Forecaster daalt intussen alleen maar verder.

Stabilisatie of daling

De gemiddelde transactieprijs van een woning ligt nu al ruim een jaar boven de Housing Price Forecaster: sinds het begin van de crisis in 2008/2009 is het verschil tussen beide niet meer zo groot geweest. Eerdere ervaringen met de Housing Price Forecaster laten zien dat deze situatie niet meer lang aan kan houden. Bureau Stedelijke Planning verwacht daarom dat de gemiddelde transactieprijs van een woning in Nederland nog maximaal een half jaar blijft stijgen. Daarna volgt onvermijdelijk een stabilisatie, of mogelijk zelfs een daling.

Populaire gebieden

Omdat de woningvraag groot blijft en de economie sterk, verwachten wij echter geen sterke prijsdalingen. Zeker in de populaire woningmarktgebieden in en rond de Randstad blijven de prijzen naar verwachting stabiel tot licht dalend. In andere regio’s zouden sterkere dalingen op kunnen treden.

Tijdelijke opleving

Een half jaar geleden voorspelde Bureau Stedelijke Planning al dat de sterkste prijsstijging inmiddels voorbij was en dat de prijzen in 2019 zouden stabiliseren. Het bureau zegt bij deze voorspelling te blijven. ‘De prijsontwikkeling liet eind 2018 al een stabilisatie zien en de prijsstijging in het eerste kwartaal van 2019 is een tijdelijke opleving geweest. Cijfers van de NVM, die minder volledig zijn, maar doorgaans wel twee tot drie maanden voorlopen op die van het Kadaster laten in het eerste kwartaal van dit jaar al een daling zien.’

 

Bron: Vastgoedmarkt (14-5-2019)