Overbruggingsgarantie

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn bieden wij (nagenoeg) alle huizen voortaan met Overbruggingsgarantie aan.

In deze tijd van kredietcrisis is het belangrijk om onze klanten alle mogelijkheden aan te reiken, die de verkoop van hun huis kunnen bevorderen. Hoewel wij de afgelopen periode toch een boven gemiddeld aantal woningen succesvol hebben verkocht in de regio, staan er nog veel woningen in de verkoop waarbij het proces trager verloopt. Juist voor deze cliënten moeten wij als makelaar ervoor zorgen dat de markt in beweging blijft. De Overbruggingsgarantie zien wij als een verkoopbevorderend hulpmiddel, dat wij voor al onze klanten in kunnen zetten.

Wat is overbruggingsgarantie

Ook in de huidige markt zijn er voor de meeste woningen best gegadigden. Veel kopers durven echter de stap naar een nieuwe woning niet te zetten zolang de eigen woning nog niet is verkocht. Zij zijn bang langere tijd de hypotheeklasten te hebben van twee woningen. Hierdoor kan het zijn dat ook geïnteresseerden voor uw woning besluiten niet te reageren en dat is jammer.

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid als verkoper, de koper, bij dreigende dubbele lasten, een handje te helpen: met Overbruggingsgarantie biedt de verkoper, binnen een overeengekomen garantietermijn (1 of 2 jaar), compensatie van dubbele woonlasten. Dit is echter niet verplicht wanneer de woning wordt aangemeld met Overbruggingsgarantie. Verkoper beslist te allen tijde zelf of hij/zij uiteindelijk wel of niet met Overbruggingsgarantie verkoopt. Uiteraard hangt dit onder andere af van de onderhandelingspositie. Wordt een woning verkocht met Overbruggingsgarantie dan gaat 2,5% (bij 1 jaar) van de opbrengst van de woning in depot bij de notaris. Hieruit worden de dubbele lasten gecompenseerd. Verkoopt de koper de eigen woning binnen het jaar ontvangt verkoper het ongebruikte deel van het depot alsnog.

Voorbeeld

Een ruime woning is verkocht voor € 300.000,- kosten koper met 1 jaar Overbruggingsgarantie. Het maximale garantiebedrag is dan op jaarbasis € 7.500,- namelijk 1 jaar maal 2,5% van € 300.000,-. Indien een koper eigenaar wordt van de nieuwe woning, maar zijn eigen woning nog niet heeft verkocht, wordt dit bedrag bij de overdracht van de nieuwe woning in depot gehouden bij de notaris. Elke maand dat de woning van de koper nog in de verkoop staat ontvangt de koper € 625,- (1/12e jaar x 2,5% van € 300.000,-). Hiermee kunnen de dubbele woonlasten worden gecompenseerd. Stel dat de koper zijn eigen huis 4 maanden later verkoopt en levert. Dan heeft de koper 4 maanden lang € 625,- ontvangen, in totaal circa € 2.500,-. De verkoper krijgt het restant, in dit geval € 5.000,-. Per saldo heeft zijn huis dus € 295.000,- opgebracht. De overbruggingsgarantie levert niet alleen voor de koper financiële zekerheid op. Ook voor de verkoper, deze heeft immers zijn woning verkocht.

Ook voor de aankoop van een huis

De overbruggingsgarantie kunnen wij als kantoor tevens als extra onderhandelingsmiddel inzetten bij de bemiddeling van het aankopen van een woning. Uiteraard beslist de andere partij uiteindelijk of zij hiermee instemmen.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de overbrugginsgarantie, dan kunt u hieronder uw vraag stellen.

Bericht:
 
    De heer    Mevrouw
 
 
Versturen Velden met een * verplicht invullen a.u.b.