07 Nov
Hogere huren mogelijk voor kleinere appartementen

Het puntensysteem waarmee voor sociale huurwoningen de maximale huurprijs wordt vastgesteld, is onlangs veranderd, onder andere voor de regio’s Utrecht en Amsterdam. Hoezo wordt verhuur in het vrije huursegment nu makkelijker?
Grote vraag in bepaalde steden

Tekort aan huurwoningen. Landelijk gezien is in de regio’s Utrecht en Amsterdam de vraag naar huurwoningen in de vrije sector het grootst. Er zijn in deze stedelijke omgevingen onvoldoende huurwoningen beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Bovendien komen veel stedelingen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning vanwege hun te hoge inkomen of vanwege het tekort aan sociale huurwoningen.
Puntenstelsel

Maximale huurprijs. Iedere huurwoning in Nederland krijgt volgens een voorgeschreven systeem punten toegekend voor aspecten als oppervlakte en voorzieningen in de woning (zoals sanitair, keuken, buitenruimte, etc.). Deze punten bepalen de maximale huurprijs van de woning.

Locatie van minimale invloed. Of zo’n huurwoning in Groningen of Amsterdam ligt, speelt slechts een minimale rol. Dit systeem werkt vooral in steden als Amsterdam en Utrecht beperkend, omdat daar kleine appartementen en studio’s niet altijd genoeg punten krijgen om ze in de vrije sector (tegen een huur van meer dan € 710,- per maand) te kunnen verhuren. Dit terwijl er in deze vrije sector wel veel vraag bestaat en woningzoekenden bereid zijn hoge prijzen te betalen.

Dat kan anders! Sinds 1 oktober 2016 is de puntentoekenning in de regio’s Amsterdam en Utrecht verruimd voor woningen tot 40 m2 . Dit geldt voor woningen die in de periode 2018 - 2022 worden opgeleverd. Zo kunnen deze kleine woningen toch voldoende punten krijgen om ze in de vrije sector te verhuren en aan de grote vraag te voldoen.

Dat biedt zekerheid! De nieuwe maatregelen gelden alleen voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen en appartementen) en dus niet voor studentenkamers. Met de aanpassingen hebben investeerders de zekerheid dat zij de te bouwen woningen blijvend in het vrije segment kunnen verhuren. Daardoor zijn de risico’s beperkt en wordt naar verwachting sneller geïnvesteerd in nieuwbouw van dit type (kleinere) woningen.
Renovatie

Transformatie heeft de toekomst. Ondanks de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in het vrije segment, kampen veel steden tegelijkertijd met leegstaande winkels en kantoren. De wijziging van het puntenstelsel stimuleert sinds 1 oktober 2016 ook de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije sector-huurwoningen.

Tip. Als de woningen na ombouw of renovatie zeer energiezuinig zijn, krijgen zij extra punten. De maatregel geldt voor woningen die in de periode 2015 - 2019 worden opgeleverd. Woningen die niet zo grondig zijn gerenoveerd dat ze nieuwbouwniveau hebben, maar waar wel minimaal € 10.000,- is geïnvesteerd in renovatie, krijgen tot vijf jaar na de renovatie extra punten.

Tip. Indien u als makelaar al jaren probeert om een leegstaand kantoorpand te verkopen, is dit het moment om uw opdrachtgever te adviseren om na te denken over renovatie of transformatie. Nu hogere huren wettelijk geregeld zijn, loont het wellicht om deze ombouw uit te voeren. Als de woningen na afronding van de transformatie eenvoudig verhuurd kunnen worden, biedt dit fraaie rendementen in het vooruitzicht.
Voor huurwoningen die ontstaan na transformatie van leegstaande panden, mogen voortaan hogere huren worden gevraagd. Dit geldt ook voor bepaalde kleine zelfstandige woningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Verhuur in het vrije huursegment (vanaf € 710,-) wordt zo eenvoudiger.

Bron: Tips en Advies Vastgoed

NVM nieuws