07 Nov
Verplicht sparen voor VvE’s vanaf 2017

Zoals bekend, is een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht om een reserve voor toekomstig onderhoud aan te houden. Per 2017 gaan er nieuwe regels gelden voor de hoogte van deze reserve. Hoe zit dat?
Reserve voor toekomstig onderhoud

Verplicht. Sinds 1 mei 2008 is het voor VvE’s al verplicht om te reserveren voor toekomstig onderhoud. In artikel 5:126 BW staat namelijk dat iedere VvE een reservefonds moet aanhouden.

Hoogte reserve? Om tot een juiste reservering te komen kan de VvE een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door een bouwkundige op laten stellen. Er is in de wet nog niet vastgelegd hoe hoog het reservefonds en/of de jaarlijkse reserveringen voor groot onderhoud moeten zijn.
Meerjarenonderhoudsplan

Planning onderhoud. Met een MJOP wordt bekeken wat er wordt verwacht aan toekomstig onderhoud en wanneer dit toekomstig onderhoud moet plaatsvinden. De bouwkundige die het MJOP opstelt, beoordeelt welke bouwdelen en -elementen er zijn, van welke materialen er gebruik is gemaakt en wat de status is van het huidige onderhoud. Op basis hiervan wordt er over meerdere jaren een verwacht onderhoudsplan voor het appartementencomplex opgesteld, met daarin opgenomen in welk jaar welk onderhoud en tegen welke prijs wordt verwacht.
Nieuwe wetgeving op komst

Minimaal 0,5% van de herbouwwaarde. Op dit moment is er nieuwe wetgeving ophanden, die aangeeft dat een VvE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex moet reserveren voor groot onderhoud. Let op. Het te reserveren bedrag kan hierdoor behoorlijk oplopen, waardoor de jaarlijkse bijdragen voor de eigenaren enorm gaan stijgen.

Tegenbewijs. Als de VvE echter aan de hand van een MJOP kan aantonen dat een lagere reservering ook voldoende is, dan hoeft de VvE niet aan dit percentage te voldoen.

Controle door overheid? Er is overigens nog nergens bepaald hoe en of dit door de overheid gecontroleerd gaat worden.

Achterstallig onderhoud. Er zijn vele VvE’s in Nederland die niet of nauwelijks reserveren voor onderhoud met alle mogelijke consequenties van dien. Als er bijvoorbeeld direct onderhoud noodzakelijk is en de VvE heeft geen middelen hiervoor gereserveerd, dan kan of het onderhoud niet worden uitgevoerd of de eigenaren moeten ineens een flink bedrag bijbetalen. Vaak is dit dan voor de eigenaren niet mogelijk. Veel gebouwen hebben dan ook te maken met achterstallig onderhoud. Dit achterstallig onderhoud komt de waarde van het appartementencomplex niet ten goede. Met deze nieuwe wetgeving, die in 2017 ingaat, probeert de overheid deze situaties te voorkomen.
Energiebesparende maatregelen

Lening via de VvE. Er komen ook nieuwe regels voor het lenen via de VvE om energiebesparende maatregelen te treffen of groot onderhoud uit te laten voeren. Tip. Als er toch regulier onderhoud uitgevoerd moet worden, kan de VvE proberen meteen ook energiezuinige maatregelen te treffen.

Subsidie. De overheid heeft hiervoor ook een subsidie in het leven geroepen die tot 15 maart 2017 geldt. Meer informatie op http://www.rvo.nl

Groen MJOP. Er wordt ook subsidie verstrekt voor het opstellen van een groen MJOP.
Vanaf 2017 zijn VvE’s verplicht om jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te reserveren voor groot onderhoud. Een lagere reservering is toegestaan als de VvE dit aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan kan aantonen.

Bron: Tips en Advies Vastgoed

NVM nieuws